Afla noile stiri

Egalitatea de şanse și de tratament între femei şi bărbaţi

ESDH

Egalitate de șanse și tratament între femei și bărbați, discriminare, hărțuire

Prin HĂRȚUIRE se înţelege orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic bazat pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată ce are ca scop sau ca efect lezarea demnitatii, compromiterea statutului profesional sau viitorului profesional și/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator. 

Constituie discriminare la locul de muncă și sunt interzise: utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează o persoană față de altă persoană în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru posturile vacante;

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; 

d) stabilirea remuneraţiei; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; 

f) informare şi consiliere profesională, programe de formare profesională; 

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 

k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

Obligațiile angajatorului cu privire la ESDH: 

 • • Să elaboreze politici pentru promovarea egalității de șanse, interdicția discriminării și combaterea hărțuirii la locurile de muncă; 
 • • Să efectueze instructaje periodice pentru informarea salariaților asupra drepturilor pe care le au în ceea ce privește respectarea egalitatii de șanse interdicția discriminării și combaterea hărțuirii la locurile de muncă; 
 • • Să numească un angajat responsabil cu ESDH sau să apeleze la serviciile unui Expert în legislația muncii (serviciu extern asigurat de către Bențe & Asociații). 
 • • Să ia toate măsurile necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă. 

Consecințele nerespectării ESDH: 

 • • Lipsa politicilor ESDH se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 
 • • Lipsa prevederilor cu privire la ESDH din Regulamentul Intern se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; 
 • • Obligarea angajatorului la plata ședințelor de consiliere psihologică a victimelor hărțuirii la locurile de muncă, pentru o durată stabilită de medicul de medicina muncii. 

Noi, echipa Bențe & Asociații, vom prelua toate aceste obligații pentru ca tu, clientul nostru, să te menții în rândul angajatorilor de top care oferă un mediu de lucru pozitiv și stimulativ în care lucrătorii sunt tratați cu demnitate, curtoazie și respect. 

Fondator

 • Corneliu Bente

Experti

 • Ciprian Pop
 • Doroteea Ciuntu
 • Florina Carp
 • Paula Petcu

Buletin informativ realizat de:

 • Ciprian Pop
 • Florina Carp

Distribuie articolul

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Articole similare

Thank you!

Your message has been successfuly sent. We will contact you very soon!