Viziunea NOASTRA

Despre Noi

Suntem o echipa de consultanti in management, Experti in Legislatia Muncii, avand competente solide in jurisdictia muncii, relatii de munca, administrare personal si salarizare, Securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si prevenirea si stingerea incendiilor. Preocuparea fundamentala a expertilor nostri este de a promova interesele clientilor. Suntem adeptii stabilirii relatiilor de afaceri pe termen lung si acest lucru ne permite sa intelegem mai bine mediul, scopul si valorile afacerii dumneavoastra. Consideram ca oamenii cu care lucram sunt cheia succesului nostru, sunt oamenii care ne mentin in top!

ECHIPA NOASTRA

Corneliu Bente

Fondator, Expert Legislatia Muncii

laurentiu-brincus-echipa

Laurentiu Brancus

Partener, Expert Legislatia Muncii

ciprianpop

Ciprian Pop

Expert Administrare Personal & Salarizare

paula-petcu-echipa

Paulina Petcu

Expert Administrare Personal & Salarizare

laura_georgescu

CLector univ. dr Laura Georgescu

Avocat Baroul București

alexandru-ticlea-echipa

Prof. univ. dr Alexandru Ticlea

Avocat Baroul București

Corneliu Bente

Fondator, Expert Legislatia Muncii

Cu experiență profesională de peste 12 ani în dreptul muncii, licențiat în științe juridice, doctorand în dreptul muncii, specializat în restructurare organizațională, răspundere disciplinară, răspundere patrimonială și concilierea conflictelor de muncă. Experiența sa profesională este completată de calitatea Președinte al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

laurentiu-brincus-echipa

Laurentiu Brancus

Partener, Expert Legislatia Muncii

Cu experiență profesională de peste 10 ani în relații de muncă în cadrul unor instituții de interes național, licențiat în economie, specializat în managementul resurselor umane, absolvent al unui program postuniversitar de Dreptul muncii și securității sociale, membru de onoare al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

ciprianpop

Ciprian Pop

Expert Administrare Personal & Salarizare

Licențiat în stiințe juridice, absolvent al unui program postuniversitar de Dreptul muncii și securității sociale și a altor cursuri de specializare în relații de muncă, Membru acreditat al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

 
paula-petcu-echipa

Paulina Petcu

Expert Administrare Personal & Salarizare

Cu peste 40 de ani de experiență în administrare de personal și salarizare cu multiple participări la cursuri de specializare, conferințe și seminarii din domeniul muncii și securității sociale.

 
laura_georgescu

Lector univ. dr Laura Georgescu

Avocat Baroul București

Doctor în dreptul muncii, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București.

 

Prof. univ. dr Alexandru Ticlea

Avocat Baroul București

Avocat în Baroul București, cel mai influent autor de dreptul muncii din România, Rectorul Universității Ecologice din București

 
mirela-valeanu-echipa

Mirela Valeanu

Expert Securitate si Sanatate in Munca

Activează în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de peste 17 ani, inginer- economist de profesie, absolventa unui master în “Managementul Securitatii şi Sanatăţii în Muncă “ şi a altor programe postuniversitare de dreptul muncii și securității sociale. Experiența sa profesională este completată de calitatea de Vicepresedinte al Uniunii Naţionale a Experţilor în Legislaţia Muncii.

 
adrianbucur

Adrian Bucur

Expert Administrare Personal & Salarizare

Licențiat în stiințe juridice, absolvent al unui program postuniversitar de Dreptul muncii și securității sociale și a altor cursuri de specializare în relații de muncă, Membru acreditat al Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii.

Laurentiu Petre

Avocat Baroul Bucuresti

Avocat Baroul Bucuresti

Dr. Andrei Savescu

Avocat Baroul Bucuresti

Avocat Baroul Bucuresti

gabriel uluitu

Conf. univ. dr. Gabriel Uluitu

Avocat Baroul București

Este titularul cursului de dreptul muncii și Preşedinte al Senatului Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti.

 
Experti in Legislatia Muncii

AVOCAȚI COLABORATORI

Alături de noi, prin colaborare, pentru reprezentare la instantă, se află mari avocați specializați în litigii de muncă:

alexandru-ticlea-echipa

Prof. univ. dr. Alexandru Ticlea Avocat Baroul București

Avocat în Baroul București, cel mai influent autor de dreptul muncii din România, Rectorul Universității Ecologice din București

laura_georgescu

Lector univ. dr. Laura Georgescu Avocat Baroul București

Doctor în dreptul muncii, lector universitar la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București.

Experti in Legislatia Mucii_4

CETĂȚENI STRĂINI

Munca strainilor in Romania

• Obtinerea avizului de angajare (autorizatiei de munca) pentru straini;
• Obtinerea avizului de detasare pentru strainii detasati/transferati la angajatori din Romania
• Consiliere pentru obtinerea vizelor de lunga sedere pentru angajarea si detasarea strainilor
• Consiliere pentru obtinerea si prelungirea permisului unic, care atesta dreptul de sedere si de munca
• Realizarea procedurii de informare a Inspectoratului Teritorial de Munca cu privire la situatia cetatenilor straini
• Consiliere privind fiscalizarea si impozitarea veniturilor strainilor, evitarea dublei impuneri

Formularul A1

• Formularul A1 este un document comunitar emis de autoritatea competenta a statului de origine al unui salariat detasat intr-un alt stat membru UE, care confirma faptul ca pentru salariatul in cauza este aplicabila legislatia de asigurari sociale a statului de origine, si, in consecinta, contributiile de asigurari sociale sunt retinute si achitate in statul de origine.
• Formularul A1 se poate emite si pentru lucratori independenti care presteaza temporar servicii intr-un stat membru.
• Pe durata prestarii activitatii in strainatate, lucratorul sau angajatorul acestuia trebuie sa poata prezenta autoritatilor din tara gazda Formularul A1.
• Daca Formularul A1 nu va putea fi prezentat sau nu se va face dovada initierii demersurilor de obtinere a acestuia, autoritatile din tara gazda vor impune integrarea salariatului in sistemul de asigurari sociale al tarii gazda si plata contributiilor aferente in tara gazda.

Experti in Legislatia Mucii_7

CONSILIERE LEGISLAȚIA MUNCII

Servicii de consiliere Legislatia Muncii:

 • Concepere si intocmire contracte individuale de munca personalizate, incluzand  clauze speciale in functie de natura activitatii;
 • Concepere si intocmire acte aditionale de modificare a contractelor individuale de munca;
 • Concepere si intocmire Contract Colectiv de Munca;
 • Definirea politicii salariale la nivel de companie;
 • Concepere sisteme de salarizare personalizate (acord individual direct, indirect, progresiv) cu scopul cresterii productivitatii muncii;
 • Concepere si intocmire fise de post personalizate;
 • Concepere si intocmire Regulament de Organizare si Functionare;
 • Concepere si intocmire Regulament Intern;
 • Concepere si intocmire Manualul salariatului (Cod de tinuta, etica si evolutie profesionala);
 • Elaborarea strategiilor, politicilor si procedurilor specifice care sprijina obiectivele organizatiei;
 • Soluţionarea plângerilor angajaţilor;
 • Concilierea conflictelor de muncă;
 • Consilierea managerilor privitor la relaţiile de munca cu angajaţii si problemele juridice ale acestora izvorate din raportul de munca;
 • Reprezentarea companiei in relatia cu institutiile statului si asistarea in cadrul controlalelor tematice;
 • Suport legislativ tiparit sau in format electronic.
Experti in Legislatia Mucii_8

CONCILIERE LITIGII DE MUNCĂ

Servicii de Conciliere Litigii de Munca:

Poate cea mai importantă competență a profesiei de Expert în legislația muncii este concilierea conflictelor de muncă existente la un moment dat între angajat și angajator. Prin urmare acest profesionist experimentat are ca obiectiv principal diminuarea numarului acestor dispute. Rezultatul? Un numar mai mic de reclamații adresate inspectoratelor de muncă sau diminuarea semnificativă a litigiilor ajunse pe rolul instanțelor de judecată.

Concilierea este o modalitate convetionala de solutionare a unui conflict in care partile, cu ajutorul unui tert, ajung la o intelegere legala si corecta. Astfel, conciliatorul, prin rolul sau activ, are posibilitatea de a propune solutii legale si va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului.

Conflictele individuale de muncă pot fi declanșate în legătură cu:
a) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă;
b) angajamente de plată a unor sume de bani;
c) exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative;
d) plata unor despăgubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu, precum și restituirea unor sume care au format obiectul unor plați nedatorate;
e) constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;

Experti in Legislatia Mucii_9

SERVICII SSM & PSI

Servicii de securitate si sanatate in munca:

 • Consilierea privind elaborarea clauzelor referitoare la securitate şi sănătate în muncă, în conţinutul ROI, ROF,CCM, CIM.
 • Consilierea privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în munca dupa caz;
 • Fundamentarea deciziei referitoare la securitate şi sănătate în munca, cu privire la desemnarea lucratorilor pentru a se ocupa de activitatea de prevenire şi protecţie, organizarea Serviciului de prevenire şi protectie şi numirea conducatorilor locurilor de muncă;
 • Consilierea sau dupa caz efectuarea Instructajului introductiv general;
 • Colaborarea cu Serviciul medical de medicina muncii pentru cunoasterea situaţiei îmbolnăvirilor profesionale (după caz);
 • Consilierea privind elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Consilierea privind propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Consilierea privind verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Consilierea si participarea la întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consilierea si participarea la elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Consilierea si participarea la elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
 • Consilierea privind stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestora;
 • Consilierea privind evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Consilierea privind  monitorizarea  funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Consilierea privind întocmirea rapoartelor  prevazute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice ;
 • Consilierea privind întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • Consilierea privind cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de legislatia in vigoare;
 • Consilierea privind elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate;
 • Consilierea privind realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Participarea la elaborarea de propuneri de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
Experti in Legislatia Mucii_5

SALARIZARE & ADMINISTRARE PERSONAL

Servicii de salarizare:

 • Intocmirea lunara a statului de salarii;
 • Intocmirea declaratiilor lunare pentru plata contributiilor sociale si a impozitului fiscal datorat D112;
 • Completarea fiselor fiscale anuale;
 • Completarea borderourilor de plata a salariilor in cazul in care plata se face prin virament bancar;
 • Inregistrarea tuturor documentelor cu privire la salarizare (state, declaratii, fise fiscale)

Thank you!

Your message has been successfuly sent. We will contact you very soon!